Alle medlemmer af WHD skal have adgang til internettet og en mail adresse.

 

Prospect.

Nye medlemmer kan kun optages i sommermånederne maj, juni og juli, hvor de efterfølgende kan blive fuldgyldige medlemmer ved næste års sommertræf.

Et prospect må i prøveperioden bære følgende mærker, prospect bue på ryggen, foran nametag og rundt klubmærke.

 

Medlemsgebyr.

Der betales et årligt medlemsgebyr for fuldgyldige medlemmer og et mindre gebyr for backseat.

Gebyrets størrelse fastsættes af ledelsen.

Betales gebyret ikke rettidigt vil medlemmet betragtes som udmeldt.

 

 

Medlemskab af andre klubber.

Det er ikke lovligt at være medlemmer af andre klubber, dog undtaget mærke klubber, såsom Virago, Shadow, Vulcan og naturligvis Touringklubben.

 

Hogs.

Fuldgyldige medlemmer, der af en eller anden grund, ikke mere er indehaver af en mortorcykel, kan forblive i klubben som Hogs.

Samme medlemsgebyr som en backseat.

Kørekort

Der kræves et gyldigt kørekort til Mc i den kategori man kører på som medlem. Dette gælder for alle der køre på Mc i klubbens regi og kan ikke fraviges.

Alkoholpolitik.

Det tolereres ikke at medlemmer, der er med på tur i WHD regi, er påvirket af alkohol.

 

Trade Mark og Merchandise.

Alt merchandise vedrørende WHD handles gennem shoppen.

Har man forslag eller andet, forelægges det ledelsen, gennem sin chapter president.

 

Vest.

Klubvest skal være i læder og i farven sort eller brun.

Der må kun syes godkendte mærker på vesten.

 

WHD træf.

Som udgangspunkt er alle medlemmer tilmeldt sommertræffet.

Deltager man ikke, skal der være en gyldig grund, som man forelægger sin chapter president eller vice president.

Sker det ikke vil man skulle betale en bod til dækning af udgifter ved udeblivelse.

Sommertræffet vil som udgangspunkt altid ligge i anden weekend i juni, dette kan rykkes af ledelsen.

Det er det enkelte chapters ansvar, at orientere nye medlemmer om, generel ordentlig opførsel, kammeratskab med mere i klubben.