Velkommen til vores hjemmeside.
+45 41 51 00 60. ----- Så vil Sivsko fortælle om klubben.
mail@wildhogs.dk

                      Wild Hogs Danmarks historie.

 

 

 

Wild Hogs blev stiftet i 2008 af Michael ”Grandpa” Damgaard og Jens Villadsen, og var inspireret af filmen af samme navn med John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence og William Macy. Filmen handler om en gruppe midaldrende mænd, som tager på et road trip tværs over USA.

 

I begyndelsen var klubben tænkt for en lille gruppe venner, som kunne lide at køre på motorcykel, vel at mærke cruiser modeller, lak og læder og en tilbagelænet kørestil, og som også var midaldrende ligesom filmens hovedpersoner. Dette ændrede sig i takt med at flere og flere blev interesseret i klubben.

Rygmærket

På et tidspunkt i klubbens første to leveår opstod der interesse for, at man fik et rygmærke, som man kørte med, og kunne vise frem på træf rundt omkring i landet. Det første rygmærke, som blev produceret lå tæt op af det mærke, som benyttes i i filmen. Efter undersøgelse af selve ejerskabet til mærket, blev det hurtigt klart, at filmselskabet sad på royalty i forbindelse med rygmærket fra filmen. I 2009 så cruiser mærket med den røde kant så dagens lys, og blev det mærke, som medlemmerne af Wild Hogs benyttede.

 

Wild Hogs savnede i høj grad et fast regelsæt, dels for vesten, men også for optagelseskriterierne i klubben, som voksede meget hurtigt. I 2009 bestod klubben af 275 betalende medlemmer fordelt på ti chapters. Ti chapters fordelt over hele landet, og som hver især levede deres eget liv. Bedst illustreret med, at på de store træf rundt omkring i landet, hvor Wild Hogs var repræsenteret, så tilbragte man tiden med sit eget chapter, og brugte sjældent tid med andre chapters, man kendte dem ganske enkelt ikke. Vestene kunne også være meget forskellige, og kunne have mange forskellige mærker på fronten.

Optagelses kriterierne styret af Chapter Presidenten

Optagelseskriterierne i klubben blev styret af den lokale chapter president. Prospect tiden kunne være meget forskellig. Den kunne strække sig fra en måned, til fjorten dage eller nogen gange mindre. Det betød, at kendskabet til klubben ikke var særlig stor blandt det enkelte medlem. Kendskabet til andre chapters var næsten ikke eksisterende.

Rygmærket godkendt

Klubbens størrelse betød, at andre dele af MC verdenen begyndte at blive opmærksom på klubben. Der kom henvendelser fra dele af klubverdenen, som ligger fjernt fra den hyggeklub og kaffeklub, som Wild Hogs var stiftet som. Henvendelserne gik på klubbens rygmærke, som lå for tæt på andre klubbers mærke. President Michael ”Grandpa” Damgaard valgte at sende klubbens rygmærke til Biker Fonden, hvor det blev forkastet. Derefter fik han produceret det rygmærke, som klubben kører med i dag, og som er godkendt af Biker Fonden, og i dag er et højt respekteret rygmærke.

Medlemsflugt

Skiftet af rygmærket kom dog til at medføre en større medlemsflugt, som betød at klubben fra at være på 275 betalende medlemmer, i løbet af et halvt år var nede på 149 betalende medlemmer. Argumentationen fra disse medlemmer, som forlod klubben gik på, at klubben lå under for krav fra det hårde miljø i den danske MC verden. En stor del af disse tidligere medlemmer har været medstiftere af en håndfuld nye MC klubber over det ganske land. Paradoksalt har disse nye klubber alle fået godkendt deres rygmærker af Biker Fonden, og bygger på samme regelsæt som Wild Hogs.

Michael ”Grandpa” Damgaard forlader WHD.

I 2013 valgte den daværende President Michael ”Grandpa” Damgaard, at forlade Wild Hogs. Han overlod klubben til Per ”Skat” Christensen samt et lille udvalg af medlemmer kaldet National, som skulle styre Wild Hogs på en kollektiv måde. I løbet af den korte tid som National nåede at eksisterede var der et meget stort forbrug af medlemmer til poster i ledelsen. National viste sig at være ude af stand til at lede klubben effektivt. Det var svært at træffe beslutninger, mange beslutninger blev udskudt, eller diskuteret gang på gang uden at man kom nogen vegne.

Ny ledelse

I 2015 besluttede Per ”Skat” Christensen og Karsten ”Sivsko” Andersen at afvikle National og gå tilbage til den gamle topstyrede ledelses stil med en President og en Vicepresident. Per ”Skat” Christensen overtog President posten, mens Karsten ”Sivsko” Andersen blev Vicepresident.

Sikring af rygmærket

Et af den nye ledelse første opgaver var at sikre rettighederne til navnet Wild Hogs Danmark, Motorcycle Club. Det vidste sig, at det kun var det gamle Cruiser Club mærke, som man havde rettighederne på. I dag er navnet Wild Hogs Danmark, Motorcycle Club med farverne sort/hvid ejet af klubbens ledelse.

Motorcykelklub

Det blev også starten på en helt ny ledelses stil, og en ændring af den gamle klub fra en hyggeklub til en regulær motorcykel klub. Ansvarsområdet blev fordelt på følgende måde. Per ”Skat” Christensen fik som hovedansvarsområde Sjælland og Sverige. Klubben har et enkelt chapter i Stockholm. Karsten ”Sivsko” Andersen fik Jylland og Fyn som ansvarsområde. Det blev starten på et kolossalt stykke arbejde, som vel næppe havde kunnet lykkedes, såfremt baglandet hos ledelsen i form af Lotte ”Tinitus” og Lotte ”Mrs. Piggy” ikke havde været i orden.

 

Et vigtigt punkt har været at arbejde målrettet på, at skabe et sammenhold på tværs af landsdelene. Det skulle være slut med at de forskellige chapters levede deres eget liv. De skulle hver især være en fast integreret del af Wild Hogs, med kendskab og kammeratskab med de øvrige chapters. Dette må siges at være lykkedes.

Sergeant at arms

Et af de første nye tiltag var indførelse af en Sergeant at Arms, hvis funktion var at være ”problemknuser”, det vil sige være mellemled mellem ledelsen og medlemmerne i de forskellige konflikter, som kunne opstå i forbindelsen med driften af klubben. Jobbet var at besøge chapters hvor der opstod problemer, hjælpe til at løse disse problemer, og såfremt problemerne ikke umiddelbart kunne løses, involvere ledelsen. Jan Bryde ”Sitting Bull” Nielsen har varetaget jobbet med stor autoritet. Sitting Bull er desuden indkøber/lager ansvarlig for klubbens Netshop.

Klubbens shop

Klubbens shop fik også en tiltrængt modernisering. Der blev fastsat regler for udvikling af merchandise, og mange nye produkter så dagens lys. Lotte ”Tinitus” Christensen blev ansvarlig for at modtage bestilling af varer fra klubbens shop.

Prøvetid for prospect

Et andet tiltag, som blev iværksat var, indførelse af et års prøvetid for prospect. Samtidig blev det besluttet, at prospects kunne optages fra maj til og med august, og kun i den periode. Optagelsen som fuldgyldig biker sker altid på klubbens sommertræf, hvor det behørigt festligholdes. Ligeledes blev det pointeret over for medlemmerne, at klubben ejer rygmærkerne, og disse skal afleveres, når man forlader klubben. Der er også kommet konkrete regler for hvilke mærker der kan benyttes på vesten, så klubbens veste er identiske.

Young Hogs

En erkendelse af at medlemsskaren i Wild Hogs gennemsnitsalder steg markant i de senere år, gjorde at Skat og Sivsko besluttede at oprette et nyt tiltag, som skulle appellere til yngre MC kørere.

Young Hogs så dagens lys, og med Michael ”Nor” de Martens som ansvarlig for ungdomsafdelingen, har der været en pæn tilgang af unge MC kørere. Dette har i høj grad været en succes, idet klubben på den måde har sikret den generations foryngelse, som er livsvigtige for alle klubber.

Klubbens Young Hogs er fri til at køre med de chapters som ligger i deres nærhed.

Hogs

Som nævnt i takt med at Wild Hogs har fået flere og flere ældre medlemmer, nogle som måske ikke mere er i stand til at køre motorcykel, men fortsat er glad for tilhørsforholdet til klubben. Derfor har ledelsen oprettet en retræteposition for klubbens ældre medlemmer, hvor de kan vælge at være Hogs. Som Hogs har man samme rettigheder, som almindelige bikere.

Fremtiden

Her i 2020 ser Skat og Sivsko med fortrøstning på fremtiden. Der er 17 nye medlemmer på vej, som om alt går vel bliver optaget til det kommende sommertræf, som foregår i Sønderjylland. Wild Hogs har aldrig været så fast sammentømret som den er i dag. Kammeratskabet er i høj grad i højsædet

 

Skat og Sivsko

 

Tilbage  >>>>

X