Velkommen til vores hjemmeside.
+45 41 51 00 60. ----- Så vil Sivsko fortælle om klubben.
mail@wildhogs.dk

          

Retningslinjer for WHD.

 

 

Alle medlemmer af WHD skal have adgang til internettet og en mailadresse.

Prospect.

Nye medlemmer kan kun optages i sommermånederne april, maj, juni, juli, og august hvor de efterfølgende kan blive fuldgyldige medlemmer ved næste års sommertræf hvis man har vist interesse for klubben.

Et prospect må i prøveperioden bære følgende mærker, prospect bue på ryggen, og center. Foran alle mærker.

Prøve chapter

Center og under bue på ryk. Foran alle mærker samt prøve chapter.

Medlemsgebyr.

Der betales et årligt medlemsgebyr for fuldgyldige medlemmer. Gebyrets størrelse fastsættes af ledelsen.

Betales gebyret ikke rettidigt vil medlemmet betragtes som udmeldt.

Medlemskab af andre klubber.

Det er ikke lovligt at være medlemmer af andre klubber, dog undtaget mærke klubber, såsom Virago, Shadow, Vulcan og naturligvis Touringklubben.

 

Hogs.

Fuldgyldige medlemmer, der af en eller anden grund, ikke mere er indehaver af en mortorcykel, kan forblive i klubben som Hogs. 

Alkoholpolitik.

Det tolereres ikke at medlemmer, der er med på tur i WHD regi, er påvirket af alkohol.

 

Vest.

Klubvest skal være i læder og i farven sort eller brun. Der må kun syes godkendte mærker på vesten.

 

WHD træf.

Som udgangspunkt er alle medlemmer tilmeldt sommertræffet. Deltager man ikke, skal der være en gyldig grund, som man forelægger sin chapter president.

Sommertræffet vil som udgangspunkt altid ligge i anden weekend i juni, dette kan rykkes af ledelsen.

Det er det enkelte chapters ansvar, at orientere nye medlemmer om, generel ordentlig opførsel, kammeratskab med mere i klubben.
                                                                                                                                                                          Tilbage >>>>

X