Velkommen til vores hjemmeside.
+45 41 51 00 60. ----- Så vil Sivsko fortælle om klubben.
mail@wildhogs.dk

Retningslinjer for WHD.

 

 

Alle medlemmer af WHD skal have adgang til internettet og en E-mail adresse.

Prospect.

Nye medlemmer kan kun optages i sommermånederne maj, juni, juli, og august hvor de efterfølgende kan blive fuldgyldige medlemmer ved næste års sommertræf.
Et prospect må i prøveperioden bære følgende mærker, prospect bue på ryggen, og center. Foran alle mærker.

Young hogs.

Køre som prospect i et år og bære følgende mærker,  youngs hogs bue i siden, evt center på ryg, forand alle mærker

Prøve chapter.

Center og underbue på ryg. Forand alle mærker samt prøve chapter.

Medlemsgebyr.

Der betales et årligt medlemsgebyr for fuldgyldige medlemmer og et mindre gebyr for backseat.
Gebyrets størrelse fastsættes af ledelsen.
Betales gebyret ikke rettidigt vil medlemmet betragtes som udmeldt.

Medlemskab af andre klubber.

Det er ikke lovligt at være medlemmer af andre klubber, dog undtaget mærke klubber, såsom Virago, Shadow, Vulcan og naturligvis Touringklubben.

 Hogs.

Fuldgyldige medlemmer, der af en eller anden grund, ikke mere er indehaver af en mortorcykel, kan forblive i klubben som Hogs.

 Alkoholpolitik.

Det tolereres ikke at medlemmer, der er med på tur i WHD regi, er påvirket af alkohol.

Trade Mark og Merchandise.

Alt merchandise vedrørende WHD handles gennem shoppen.

Har man forslag eller andet, forelægges det ledelsen, gennem sin chapter president.

Vest.

Klubvest skal være i læder og i farven sort eller brun.
Der må kun syes godkendte mærker på vesten.

WHD træf.

Som udgangspunkt er alle medlemmer tilmeldt sommertræffet.
Deltager man ikke, skal der være en gyldig grund, som man forelægger sin chapter president eller vice president.
Sommertræffet vil som udgangspunkt altid ligge i anden weekend i juni, dette kan rykkes af ledelsen.
Det er det enkelte chapters ansvar, at orientere nye medlemmer om, generel ordentlig opførsel, kammeratskab med mere i klubben.


Tilbage >>>>

X